záruka

ZÁRUKA 
Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů. Není-li na webových stránkách www.nabytek-alfa.cz uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na všechny produkty 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne doručení zboží kupujícímu, určující je datum převzetí na předávacím protokolu. 

Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením. Prodávající má právo odmítnout reklamaci zboží v případě zřetelné manipulace se záručním listem jako například přepisování a podobně. 

Reklamace lze uplatňovat písemně na adrese sídla společnosti: Nábytek Alfa, Sokolovská 17a, 794 01 Krnov, prostřednictvím emailu na adresu: nabytek.alfa@seznam.cz nebo osobně ve výše zmíněném sídle společnosti nebo kterékoli provozovně společnosti. Osobní návštěvu je vhodné konzultovat předem telefonicky na čísle 603 527 226 nebo e-mailem nabytek.alfa@seznam.cz.

Kupující bere na vědomí, že náklady na dopravu prodávajícímu opravněně i neoprávněně reklamovaného zboží hradí kupující. V případě, že se prodávající s kupujícím dohodl na uplatnění reklamace v místě určeném kupujícím, hradí dopravu na místo uplatnění reklamace kupující.

V případě oprávněné reklamace hradí dopravu zpět k rukám kupujícího prodávající.

K reklamovanému zboží je nutná kopie dokladu o nákupu - faktura a podrobný popis závady. Pokud se závada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být důkladně zabaleno a dle dohody s prodávajícím musí být kompletní nebo naopak pouze reklamovaná část (aby se předešlo zbytečným nákladům na dopravu). 

Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace jeho opravou, výměnou za stejný nebo podobný výrobek, přiměřenou slevou z kupní ceny.

Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. 

Při atypickém prodloužení, výrobce nezodpovídá za veškeré závady, které se mohou projevit v důsledku dané atypické úpravy.